Historik

Img

Firmans grundare

Nils Nilsson föddes i Västra Virestad 1842. Redan som tonåring byggde han flera gitarrer och när han 1888 vågade ta sin hobby till yrke, hade han redan producerat en ansenlig mängd instrument. Han etablerade sig högst uppe under takåsarna på Torpgatan i Malmö.

Alfred, Gottfrid och Albert

Tre söner, Alfred, Gottfrid och Albert valde att gå i faderns fotspår. Alfred som tog namnet Brock, blev berömd lutbyggare och Kunglig Hovleverantör i Stockholm. Gottfrid och Albert arbetade kvar med fadern på Torpgatan. När Nils avled 1929, vid 87 års ålder hade Gottfrid redan övertagit firman.

Bengt

Senare började även Gottfrids son Bengt (1926-2009) arbeta i firman och det var han som i sin tur övertog verksamheten när Gottfrid plötsligt avled 1952. Bengts stora intresse för svenska fioler ledde till att han skapade ett museum i källaren tillägnat svenska fioler och släktens fioler. På det temat skrev han även böckerna "Svensk fiolbyggarkonst" och "Johann Öhbergs violoncelli".

Instrumenttillverkning

Förutom stråkinstrument tillverkades det under Nils tid även lutor, gitarrer, cittror, mandoliner, orgelharmonier samt diverse historiska instrument. Många av dessa finns idag på museer. Under 1920- och 1930-talet tillverkades det i firman många stråkinstrument av mycket hög kvalitet. Den populära vissången på 40-talet gav upphov till åtskilliga lutor och gitarrer.

År 1972 och framåt

År 1972 flyttade firman till Erikslustvägen 62, där verksamheten drivs vidare nu enbart med stråkinstrument. Idag drivs firman av Bengts son Roland Nilsson. Till sin hjälp har Roland: sonen Fredrik och svärdottern Nadine på verkstaden och dottern Cecilia på kontoret.Läs mer om oss här

Img

Bilder från utställningen på Malmö museum 1988, då firman firade 100-årsjubileum.