Instrument

Vi har ett mycket stort urval av instrument.Violiner, violor och celli samt barockinstrument. Se webbshop för aktuellt urval eller ring eller maila så skickar vi aktuell lista. Vi har mästarinstrument från bland annat Italien, Frankrike, Tyskland.