SKÖTSELRÅD

För att ditt instrument och din stråke skall fungera bra är det viktigt att man sköter dem. Här nedan följer lite saker du bör tänka på. Har du ytterligare frågor om skötsel är du välkommen att maila oss på info@fioler.se.

Rengöring

Att man torkar av allt löst harts med en mjuk trasa från stråkinstrument gör att man håller lacken blank och fin. Slarvar man med detta klibbar hartset fast i lacken och sedan fastnar ny harts och smuts mycket lättare. Vid enkel nedsmutsning finns speciella rengöringsmedel att använda men vid kraftig nedsmutsning bör man låta en fiolbyggare rengöra instrumentet.

Väder

Stråkinstrument är tillverkade i trä och dessa påverkas hela tiden av förändringar i vädret. Det är framförallt luftfuktigheten som är viktig. När det blir kallt på vintern blir det ofta väldigt torrt. Torkan gör att det finns risk för sprickor framförallt i locket. Vet man att man har torrt bör man använda fuktare för att eliminera de spänningar som blir i instrumentet. Garantier gäller ej för torrsprickor, så man bör se till att instrumentet förvaras på lämpligt sätt. Likaväl som man inte lämnar kvar sitt instrument i bilen på vintern när det är kallt bör man inte heller göra det på sommaren när det är varmt. Låt det heller aldrig ligga i direkt solljus.

Stämskruvar

Även stämmskruvarna påverkas av vädret. Är det för torrt väder kan skruven lossna och är det väldigt fuktigt kan den fastna. Tag kontakt med oss för att få råd om detta händer. Ibland kan det hända att skruven knakar när man stämmer. Då bör man sätta på lite skruvpasta som smörjer och ökar friktionen så att skruven håller. Vid stämning trycker man skruven lätt inåt och drar strängen mot den sida på skruvlådan som huvudet på skruven sitter. Då hjälper strängen till at hålla inne skruven. Skruven slits även med tiden och den kan torka och bli oval, då måste man lämna in instrumentet för justering och eventuellt byte av skruvar.

Byte av strängar

Strängar behövs bytas med jämna mellanrum. För en amatör efter ungefär ett och ett halvt år och för proffs något oftare. Vid byte av strängar och även vid stämning är det vanligt att stallets överdel dras med strängen (det blir bra friktion av gammalt harts). Det är därför viktigt att man vid byte av strängar smörjer med blyerts i hacken på stallet. Grafiten i blyet gör att strängen glider lättare. Det är då även lättare att dra tillbaks stallet i rätt läge. Baksidan av stallet (den sida som är mot stränghållaren) skall vara i 90 garders vinkel mot sargkanten. Man kan försiktigt genom att sätta tummarna på baksidan och pekfingrarna på framsidan dra stallet rakt igen. Stallet står löst på locket och det är av stor betydelse för klangen att det står på rätt ställe. Det är därför viktigt att man inte rubbar fötterna från sin plats. Även översadeln bör smörjas med blyerts för att strängen ska glida lätt och att det inte ska bli för stor belastning i skruvlådan.

Stråken

Det är viktigt att man spänner upp stråken lagom mycket. Man brukar säga att när man har ett mellanrum som stångens tjocklek mitt på stången så är det lagom. För de flesta är det självklart att man efter avslutad spelning spänner ner stråken. Slarvar man med att skruva ner stråken kommer stången efter ett tag att förlora sin spänst och därigenom sina spelegenskaper. Stråken bör man också torka av och ta bort löst harts från stången. Man ska aldrig ta på taglet med fingrarna, för då får man fett på taglet och det biter inte. Stråkens tagel slits och blir så småningom blankt och då sitter inte hartset kvar. När man märker att man måste hartsa ofta är detta ett tecken på att taglet är uppslitet. Man bör då lämna in stråken för omtagling. För en amatör håller taglet i ungefär ett till ett och halvt år och ett proffs behöver i regel byta oftare. Hartset är en färskvara som torkar ut efterhand. När det börjar bli ca tre år kan det vara dags att byta till ett nytt.